Regulamin sklepu internetowego

Właścicielem Sklepu internetowego umieszczonego na witrynie www.senizdrowie.pl jest firma Sen i Zdrowie s.c. z siedzibą w 81-521 Gdynia, ul. Aleja Zwycięstwa 237 lokal 1, zwaną dalej Sen i Zdrowie s.c.

NIP: 586 228 46 01
REGON: 221946170
telefon kom.: 530 004 344
telefon stacjonarny: +48 (58) 67 04 344
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konto Bankowe sprzedawcy:
PEKAO IV O w Gdyni
numer konta: 52 1240 3536 1111 0010 5319 7394

  1. Sklep internetowy Sen i Zdrowie s.c. prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Sklep internetowy, będący własnością firmy Sen i Zdrowie s.c. umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem witryny www.senizdrowie.pl zgodnie z niniejszym regulaminem
   i regulaminami szczegółowymi
  3. W sklepie Sen i Zdrowie s.c. można dokonywać zakupów za pośrednictwem sieci Internet.
   Do korzystania z oferty Sen i Zdrowie s.c. upoważnione są wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  4. Warunkiem dokonywania zamówień jest wypełnienie formularza zamówieniowego, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków.
  5. Dokonywanie zamówień w sklepie internetowym Sen i Zdrowie s.c. jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach - 10:00- 18:00 od poniedziałku do piątku. Sprzedawca nie realizuje zamówień w dniu ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Zapytania dotyczące składania zamówień, bądź informacji dodatkowych dotyczących towaru mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na numer telefonu 530 004 344 oraz +48 (58) 67 04 344 . Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 , oraz w soboty w godzinach od 10:00 – 15:00
  7. Wysyłający ze sklepu internetowego Sen i Zdrowie s.c. zamówienie oświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania, co potwierdzają w momencie wypełnienia formularza zamówieniowego. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu firma Sen i Zdrowie s.c. jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.
  8. Złożenie zamówienia lub wysłanie ze stron sklepu internetowego Sen i Zdrowie s.c. zamieszczonych w witrynie internetowej www.senizdrowie.pl zapytania, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie podanych w formularzu lub wiadomości elektronicznej danych, w szczególności adresu e-mail.
  9. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon zostanie wykorzystany do realizacji umowy (głównie celem potwierdzenia złożonego zamówienia). Podane numery telefonu zostają również udostępniane kurierowi firmy spedycyjnej realizującej przesyłkę w celu ułatwienia kontaktu z Klientem w wypadku trudności z dostarczeniem przesyłki na wskazany przez Zamawiającego adres.
  10. Ogólne warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy
   Sen i Zdrowie s.c. w obrębie serwisu www.senizdrowie.pl reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części „Regulaminem”. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą dokonywane poprzez zamieszczenie ich na witrynie internetowej www.senizdrowie.pl . Data zamieszczenia ich jest terminem ich obowiązywania, o ile nie zostanie ustalona odrębnie data ich aktywacji. W przypadku zamówień potwierdzonych, (czyli będących w toku) zmiany zapisów w regulaminie bez osobnych zastrzeżeń nie obowiązują.
  11. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na witrynie internetowej www.senizdrowie.pl
  12. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących przesłanych formularzy, jak również okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Sen i Zdrowie s.c. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówień lub anulowania zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
  13. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego (znajdującego się w miejscu, gdzie ma zostać dostarczony zakupiony towar), oraz adresu e-mail pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
  14. Kupujący w momencie dokonania zakupu powinien pamiętać, że jest to zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
  15. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą rozpatrywane.
  16.  Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy.
  17.  Każde zamówienie jest potwierdzane przez pracownika firmy Sen i Zdrowie s.c.
   W przypadku nie potwierdzenia zamówienia przez klienta w terminie 72 godzin zamówienie zostanie anulowane, w przypadku nie otrzymania maila z linkiem do potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny.
  18. Informacja o produkcie zawiera opis oraz cenę zawierającą podatek VAT .
  19.  Sen i Zdrowie s.c. zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, jak również możliwość zamieszczenia czasowo zdjęć produktu o parametrach zbliżonych do rzeczywistych parametrów występujących w opisie produktu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących produktu, należy je zgłosić firmie Sen i Zdrowie s.c. , przy składaniu lub potwierdzaniu zamówienia.
  20.  Ceny towarów znajdujących się w sklepie Sen i Zdrowie s.c. wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  21.  Sklep wystawia dokumenty sprzedaży – dowody zakupu (faktury VAT bądź paragon). W przypadku konieczności zamieszczenia na fakturze danych innych niż podane w formularzu rejestracyjnym należy pisemnie poinformować firmę Sen i Zdrowie .
  22.  Zamówione towary będą dostarczane do klienta poprzez przedstawiciela firmy spedycyjnej DPD Polska ( w przypadku mniejszych gabarytów). Dostawa obejmuje dostarczenie towaru do lokalu mieszkalnego lub innego pomieszczenia wskazanego przez klienta i odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18.
  23.  Ciężar pokrycia kosztów przesyłki spoczywa na kupującym, jeżeli zakupy są poniżej 500 zł. ,powyżej tej kwoty koszty pokrywa Sprzedający.
  24.  Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. Nie może być to jednak adres inny niż ten, gdzie zamówienie będzie potwierdzane
  25.  Rozliczenie transakcji może nastąpić w następujący sposób:
   • gotówką przy odbiorze towaru
   • przelewem na konto firmy Sen i Zdrowie s.c.
   • poprzez szybki przelew PAYU w momencie składania zamówienia
  26. Formalności związane z całkowitym rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy spedycyjnej.
  27. W przypadku płatności gotówką, pieniądze za zakupiony towar, po uprzednim pokwitowaniu odbioru, należy przekazać dostarczycielowi.
  28. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 10 tygodni (najdłuższy termin dotyczy zamówień niestandardowych), o ile podczas potwierdzania zamówienia nie nastąpią inne uzgodnienia pomiędzy sklepem Sen i Zdrowie s.c.a Kupującym.
  29. Dokładny termin dostawy (dzień i godzina) jak i jej sposób będzie ustalany bezpośrednio z Klientem. Strony dopuszczają możliwość wskazania innego niż przewidziany w niniejszym regulaminie sposobu dostawy lub miejsca odbioru.
  30. Każde potwierdzone zamówienie Klienta traktowane jest jako całość i jest wysyłane na podany przez Klienta adres. W przypadku większych zamówień firma Sen i Zdrowie s.c. zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach, po uprzednim uzgodnieniu takiej wysyłki z Klientem.
  31. W przypadku małych zamówień sklep Sen i Zdrowie s.c. dopuszcza łączenie zamówień, zgodnie z ustaleniami zawartymi z Klientem, wyłącznie na podstawie zlecenia Klienta. Zlecenie Klienta bezwarunkowo powinno być potwierdzone pisemnie – przy czym Strony dopuszczają potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  32. Wszelkie zmiany dotyczące sposobu dostawy wymagają pisemnego zgłoszenia do sklepu Sen i Zdrowie s.c. , oraz potwierdzenia przez pracownika firmy.
  33. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonych jedną przesyłką, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez sklep Sen i Zdrowie s.c. ostatniego elementu danego zamówienia.
  34. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z firmą Sen i Zdrowie s.c. za pomocą maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dokument zakupu ( faktura VAT, paragon ), który Klient otrzymuje po odbiorze towaru.
  35. Po uiszczeniu opłaty zalecamy, aby Klient sprawdził zawartość paczki w obecności dostarczyciela.
  36. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w nieprzekraczjącym terminie 14 dni od daty wydania przez sklep towaru.
  37. W przypadku wykorzystania prawa do odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia na piśmie do siedziby firmy Sen i Zdrowie s.c w Gdynia 82-521 Al. Zwycięstwa 237 lokal 1, w nieprzekraczającym terminie 14 dni od daty wydania przez Sklep towaru.
   • Świadczenia stron ulegają, w przypadku rozwiązania umowy, zwrotowi w stanie niezmienionym
   • W przypadku stwierdzenia naruszeń, umowa nie zostaje rozwiązana, a przedmiot nie podlega zwrotowi.
   • Otrzymanie od Kupującego naruszonego przedmiotu podlega procedurze reklamacyjnej.
  38. W ciągu 14 dni od daty odbioru, mają Państwo prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny. Zwracany towar odsyłają Państwo do nas na własny koszt. Wraz ze zwracanym towarem, należy zwrócić oryginał faktury lub paragon. O zamiarze zwrotu towaru prosimy poinformować nas w formie pisemnej. Zwrot pieniędzy nastąpi przelewem w ciągu 14 dni, licząc od dnia dostarczenia towaru na nasz salon.
  39. Klient poprzez przyjęcie przesłanej przesyłki oświadcza, iż w brzmieniu punktów 37-39 niniejszego regulaminu, został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Za moment zawarcia umowy uważa się datę wystawienia przez sprzedającego dowodu zakupu (faktura Vat, paragon ).
  40. Sklep zobowiązuje się do realizacji złożonego zamówienia w terminie do 10 tygodni od daty potwierdzenia zamówienia. W wyjątkowych przypadkach powyższy termin realizacji może ulec zmianie, na zasadzie konsensusu pomiędzy stronami.
  41. W przypadku podjęcia przez Sklep decyzji o realizacji złożonego zamówienia, w okolicznościach wykluczających jego realizację i zaproponowania przez pracowników Sklepu produktu zastępczego, zwrot zastępczego produktu następuje na koszt Sen i Zdrowie s.c.
  42. Firma Sen i Zdrowie s.c., zobowiązuje się do poświadczenia na piśmie zwrotu świadczenia konsumenta poprzez dokument księgowy (faktura – korekta, paragon – zwrot ). Klient zobowiązuje się jednocześnie do podpisania wystawionej przez Sprzedającego faktury korekty, paragon – zwrot , odesłania jej do siedziby sklepu Sen i Zdrowie s.c., co warunkuje zwrot świadczenia pieniężnego.
  43. Firma Sen i Zdrowie s.c. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Klienta zwracającego zamówienie bez podania przyczyn.
  44. Procedura gwarancyjna, w przypadku otrzymania przez Sprzedającego naruszonego przedmiotu przebiega zgodnie z obowiązującym prawem.
  45. Firma Sen i Zdrowie s.c. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą klienci sklepu Sen i Zdrowie s.c. mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
  46. Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  47. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).

Dane Adresowe

Sen i Zdrowie
81-525 Gdynia
Al. Zwycięstwa 256
CH KLIF I piętro
www.senizdrowie.pl
salon@senizdrowie.pl

Szybki konktakt

tel. +48 (58) 67 04 344
tel. +48 530 004 344

Wydarzenia

© 2020 SEN I ZDROWIE. All Rights Reserved. Wdrożenie: BlueCoyote